İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR...

Hizmet verdiğimiz şirketlerin sıfır kaza, sıfır risk ve sıfır hata yapmalarını amaçlıyoruz.

BAKIRKÖY OFİSİMİZ...

Osmaniye Mah. Cami Sok. No:40/A BAKIRKÖY

5 Ağustos 2017 Cumartesi

İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ


NETAİSG olarak bünyemizde görevlendirilen her iş yeri hekimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar.

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konuları hakkında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına dahil olmak
 • İş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gereken kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ


NETAİSG İşletmelere özel hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ile güvenlik standartlarının iyileştirilmesi amaçlanır.

 • İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş güvenliği ile alakalı eğitimleri vermek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ


NETAİSG bünyesinde çalışan sağlık personelleri iş yeri hekimlerinin direktifleri doğrultusunda sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdürler.

ACİL DURUM EYLEM PLANI


İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Acil Durum Eylem Planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek hazırlanır.

İş yerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

 • Olası muhtemel acil durumları değerlendirerek,
 • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
 • Meydana gelebilecek acil durumların tesirlerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
 • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilk yardım konularında iş yerinin durumuna göre, çalışan personele eğitim verilerek,
 • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
 • Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU


İş verenler, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk Değerlendirmesi yapmak durumundadır.

   İş yerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

 • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
 • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
 • İş yerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
 • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
 • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,
 • Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan "Risk Değerlendirmesi" hazırlanır.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ VE PERİYODİK KONTROLLER


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı miri mevzuatına göre işletmelerde ölçümleri yaparak, haritalandırma ve raporlama yapılmaktadır.

SAĞLIK TARAMALARI VE PERİYODİK MUAYENELER


Kaliteli ve zamanında yapılan taramalar sayesinde oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI/DÖKÜMANI


Yapı / madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetler dikkate alınarak riskler değerlendirilir ve sağlık ve güvenlik planı / dökümanı hazırlanır.

 Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;

 • Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
 • Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
 • Radyasyon barındıran çalışmalarda,
 • Yüksek gerilim hatları yakınlarında bulunan çalışmalarda,
 • Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
 • Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
 • Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
 • Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
 • Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,
 • Riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır.