5 Ağustos 2017 Cumartesi

ACİL DURUM EYLEM PLANI


İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Acil Durum Eylem Planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek hazırlanır.

İş yerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

  • Olası muhtemel acil durumları değerlendirerek,
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
  • Meydana gelebilecek acil durumların tesirlerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
  • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilk yardım konularında iş yerinin durumuna göre, çalışan personele eğitim verilerek,
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
  • Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.