5 Ağustos 2017 Cumartesi

İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ


NETAİSG olarak bünyemizde görevlendirilen her iş yeri hekimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar.

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konuları hakkında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına dahil olmak
 • İş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gereken kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak